Əyani şöbə üzrə I kurs tələbələrinin II kollokvium CƏDVƏLİ

*

CƏDVƏL

735 1