Əyani şöbə üzrə I kurs tələbələrinin II kollokvium CƏDVƏLİ

*

CƏDVƏL

1637 1