Qiyabi təhsil alan I kurs tələbələrinin II semestr imtahan testləri

 

şifrə fənn bölmə bölmə
0405 İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi azərb. rus
1904 Mikroiqtisadiyyat azərb. rus
0301 Azərbaycan tarixi azərb. rus
3902 Xarici dil-2 azərb. rus
2702 Fəlsəfə azərb. rus
1325 Kimya azərb. rus
2701 Politologiya azərb. rus
Xarici dil-2(fransız) azərb. rus
Xarici dil-2(rus) azərb. rus
0302 Azərbaycan tarixi azərb. rus
3926 Xarici dil-2 azərb. rus
1313 kimya-1 azərb. rus
1924 İqtisadiyyat azərb. rus
1326 Fizika-1 azərb. rus
1334 Fizika-1 azərb. rus
1605 İnformatika azərb. rus
1401 Mülki müdafiə azərb. rus
1304 Fizika-2 azərb. rus