İnzabatçının köməyi olmadan PAROLUN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
(Apellyasiyaya ərizə vermək üçün istifadə olunan korporativ  e-mail)

 

 

2071 1