Adıgözəlov İsrayıl İbrahim. “Beynəlxalq valyuta-maliyyə sisteminin təşəkkülü və inkişaf mərhələləri”

Aynur İsmayılova İslam. “Dünya maliyyə bazarı və qlobal maliyyə mexanizminin formalaşdırılması problemləri”

Əliyeva Aysel Mürşüd. “Beynəlxalq və milli valyuta sistemlərinin qarşılıqlı əlaqələrin təkmilləşdirilməsi” 

Babazadə Cavanşir Güloğlan.   “Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının gücləndirilməsi problemləri”

Bəşirov Sabir İlham. “Yeni iqtisadi şəraitdə Azərbaycanın Beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri”

Cəlilov  Cəlil  Heybət.   “Azərbaycanın tranzit potensialı və beynəlxalq tranzit mövqeyinin qiymətləndirilməsi”

Cəlilzadə Türkan Əli.“Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin   vəziyyəti və inkişafı istiqamətləri”

Əfəndiyev Ülvi Baləfəndi. “Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətinin geoiqtisadi aspektləri”

Əliyeva Brilyant. Dissertasiya mövzusu

İskəndərova Səbinə Elşad. “Birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına təsiri”

İslamzadə Vüqar İlqar. “Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində xarici iqtisadi əlaqələrin rolu və vəzifələri” 

 İsmayılova Ayşən Mayıl. “Tədiyyə balansı və onun tənzimlənməsi problemləri”

Kərimli Könül Elçin. “Dünya iqtisadiyyatının kreditləşmə mexanizmi və idarə edilməsi”

Məmmədova Sara Sənan. “Qloballaşma şəraitində beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının fəaliyyət mexanizmləri”

Məmmədov Aydın Tərlan.“Beynəlxalq enerji daşıyıcları bazarı və onun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri”

Məmmədov Sənan. Dissertasiya mövzusu

Muxtarlı Yusif  Qəhrəman. “Beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişafının müasir xüsusiyyətləri”

Nəzərova Şəhla Faiq.    “Azərbaycanın ixrac potensialının genişləndirilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi yolları”

Nübar Binnətova Nazim. “Azərbaycanda beynəlxalq valyuta fondunun fəaliyyəti və iqtisadi islahatlar”

Qasımlı Rövşən Salman. “Azərbaycan Respublikasının tədiyə balansının formalaşması və makroiqtisadi problemlərdə istifadə qaydaları”

Ramin Məmmədzadə Rizvan. “Dünya Bankının layihələri və maliyyə resurslarının idarə olunması”

Rzayeva Türkan Mübariz. “Beynəlxalq kredit təşkilatları və qlobal malıyyə institutları ”

Səlimov Elvin Kamran. « İEOÖ-in iqtisadiyyatında BVF-nun proqramları»

Vəliyev Mətləb Xəyyam. Azərbaycanın GUAM  ölkələri ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri və onun inkişaf perspektivləri

Xudayarov Ülvi Əli. “İnkişaf Etmiş Ölkələrin iqtisadiyyatında BVF-nun proqramları” 

Yusubov Ələsgər Həmid.“Beynəlxalq valyuta bazarları , qiymətlər və valyuta məzənnələri”

Zahidov Ayxan Namiq. “Azərbaycan Respublıkasının tədiyyə balansı və onun tənzimlənməsi problemləri”

 Zeynalov Ehram Sənan. « Azərbaycanın Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə qarşılıqlı münasibətləri »

Джафарова Закия  Вагиф. “Продовольственная безопасность и её решение в Азербайджане”

 

 

415 1