İqtisadiyyat və işlətmə kafedrası

 № Soyadı, adı və ata adı Vəzifəsi Elmi adı və dərəcəsi Linklər
1 Quliyev Oqtay Qulu kafedra müdiri, 0,5 şt. əvəz. dosent e/a-sız, i.f.d. Google Scholar Research Gate
2 Əhmədov Fariz Saleh 0,5 şt. əvəz. dosent dosent, i.f.d. Google Scholar Research Gate
3 Bayramlı Qadir Nəzir dosent e/a-sız, coğ.f.d. Google Scholar Research Gate
4 Salihova Sudabə Qismət dosent e/a-sız, riy.f.d. Google Scholar Research Gate
5 Qasımov Raqif Xanbala 0,5 şt. əvəz. dosent e/a-sız, i.f.d. Google Scholar Research Gate
6 Məmmədli Elşən Xalid baş müəllim siy.e.f.d. Google Scholar Research Gate
7 Cəfərov Nazim Kamil baş müəllim siy.e.f.d. Google Scholar Research Gate
8 Məmmədov Aqil Arif baş müəllim siy.e.f.d. Google Scholar Research Gate
9 Əliyeva Bəsti Məhər baş müəllim Google Scholar Research Gate
10 Xanəhmədov Nəriman Kərəm baş müəllim Google Scholar Research Gate
11 Əhmədov Turan Ələkbər baş müəllim Google Scholar Research Gate
12 Əliyev Yusif Nadim 0.5 şt. əvəz.baş müəllim Google Scholar Research Gate
13 Həsənov Ziyadxan Əli müəllim Google Scholar Research Gate
14 Əkbərov Şahin Şükür müəllim Google Scholar Research Gate
15 Məmmədova Mətanət Rəfail müəllim Google Scholar Research Gate
16 Hüseynova Günel Şamxal müəllim Google Scholar Research Gate
17 Mirzəyeva Gülnar İsmayıl müəllim Google Scholar Research Gate
18 Sultanlı Leyla Çingiz müəllim Google Scholar Research Gate
19 Məcidli Famil Sərdar müəllim Google Scholar Research Gate
20 Məmmədli Qələndər Rizvan müəllim Google Scholar Research Gate
21 Əliyev Vasif Zirəddin müəllim Google Scholar Research Gate
22 Sərxanov Teymur Rafiq müəllim Google Scholar Research Gate
23 Quliyeva Nigar Firdovsi müəllim Google Scholar Research Gate
24 Muradzadə İmanqulu Nizami müəllim Google Scholar Research Gate
25 Əhədov Rəşad Azad müəllim Google Scholar Research Gate
26 Məmmədov Davud Ağarza müəllim Google Scholar Research Gate
27 Musavə Şəfəq Vüqar müəllim Google Scholar Research Gate
28 Ələsgərova Xəyalə Hətəm müəllim Google Scholar Research Gate
29 Babaşova Səkinə İsa müəllim Google Scholar Research Gate
30 Akbullaev Nurkhodzha müəllim Google Scholar Research Gate
31 Şəfiyeva Vəfa Məmmədəmin 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
32 Əliyev Təbriz Ərzuman 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
33 Namazov Namiq Faiq 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
34 Qarayev Kəniş Əmrah 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
35 Cabbarlı Fərid İlham 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
36 Əbdülrzazadə Salman Rəsul 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
37 Paşayeva Pərvin Rəsul 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
38 Məmmədov İlkin Müslüm 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
39 Eminov Mirsahib Mirmöhsüm 0,5 şt. əvəz. müəllim Google Scholar Research Gate
40 Ağaməmmədli Fuad Paşa Google Scholar Research Gate
41 Həsənli Münəvvər Vüqar Google Scholar Research Gate

*

Profil yaratmaq üçün video təlimat  111    222

Profilin universitetlə əlaqələndirilməsi üçün video təlimat* GS RG (təlimat siyahıda * işarələnən nümayəndələr üçün nəzərdə tutulub)

Yeni yaradılmış və ya siyahıya alınmamış profillərin ümumiləşdirilməsi məqsədilə qeydiyyat linki

elmmetrika@unec.edu.az

125 1