ISE Bakalavr Buraxılış işləri (2019)

Shebnem Salimova. “A comparative analysis of Accounting İnformation System in decision making of medium and large enterprises”

Shams Abdullayeva. “Korporativ idarəetmənin şirkət üzərində rolu”

Sarhad Mammadli. “İstehlakçı davranışlarının formalaşmasında Sosial Medyanın rolu”

Rufat Xalilzade. “UNDERGRADUATE THESIS PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN EXPORT IN THE FRAMEWORK OF MADE IN AZERBAIJAN”

Ramin Amiraslanov. “Financial Barriers of Small and Medium-Sized Enterprises in Emerging Markets”

Rahim Huseynov. ”Diesel Scandal”-ın Volkswagenin maliyyə performansına təsiri”

Ozbek Ebilzade. “Ali Təhsil Müəssisələrində Daxili Brendləşmə Siyasəti”

Nigar Mamedova. “Tələbələr tərəfindən universitet brendinin qavranması: UNEC”

Nasreddin Mammadov. “Financial performances of airlines – the availability of mergers and acquisitions in aviation sector “

Narmina Rahimova. “Transmilli korporasiyalar və onların rəqabət və ümümdünya iqtisadiyyatında olan rolu” 

Narmin Aliyeva. “Tələbələr tərəfindən universitet brendinin qavranması:UNEC”

Huseyn Gasimov. “İnvestisiya qərarları və maliyyə təhsilinin əhəmiyyəti üçün davranışsal maliyyə nəticələri”

Gunel Ibrahimova. “Telekommunikasiya sektorunda müştəri bazlı marketinq strategiyası. Bakcell”

Farkhad Mammadzada. “How child amusement parks effect on socio-economy of the Country? (Disneyland case)”

Farida Farajova. “Kiçik və Orta Sahibkarlıqda İnnovativ İqtisadiyyatın Rolu”

Elnur Hasanov. “Digital iqtisadiyyatın Skandinaviya modeli: inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlara tətbiq”

Elmir Cafarov. ” Süni İntelektin global iş bazarına təsir”

Aytan Novruzlu. “Vergi sistemi və onun inkişaf yolları”

Aydan Hajıyeva. “Dünya iqtisadiyyatında beynəlxalq turizmin inkişafı və rolu”

Arogun MIchael Oluwasegun. “Qlobal Borc Krizisinin həllində Maliyyə bazarlarının rolu”

Alya Mardanova. “Azərbaycandakı şirkətlərin beynəlmiləlləşdirmə strategiyası”

813 2