adibab/m. İsmayılova Ədibə Bəşir qızı

1940-cı ildə Bakı şəhərində  anadan olmuşdur.

1962-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu (indik Azərbaycan Slavyan Universiteti) bitirmişdir. Fransız və azərbaycan dili müəlliməsidir.

1962-1966-cı illərdə Ağdam  şəhərində 3 № li orta məktəbdə müəllimə vəzifəsində çalışmışdır.

*

1966-2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim və 1981-ci ildən  baş müəllim vəzifəsində çalışır.

İki övladı və nəvələri var.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim-məsləhətçidir.