IV kurs tələbələri üçün Dövlət imtahanlarının sualları (2016/2017)

World Economy 
Regulations of Foreign Economic Activities 
International Economic Relations 
International Economic Integration 
International Commercial Transactions

1112 1