İxtisasartırma təhsili

İxtisasartırma təhsili əlavə təhsilin bir istiqaməti olmaqla ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili pillələrinin hər hansı birini bitirmək haqqında dövlət sənədi olan kadrların fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin etmək məqsədi ilə əlavə təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən təhsil növüdür.

İxtisasartırma təhsilinin əsas məqsədi hər bir işçinin və ya mütəxəssisin ixtisası üzrə intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini və təkmilləşdirilməsini, daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılmasını, ölkənin sosial, iqti­sadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və səmərəli iştirakını təmin etməkdir.

Respublikanın müxtəlif ali məktəblərindən göndəriş əsasında gələn pedaqoji heyət universitetimizin müvafiq kafedralarında ixtisasaslarını artırmaq imkanı əldə edirlər.

7802 2