sara_fotok.e.n. Həsənova Sara Əli qızı

1944-cü ildə Yevlax şəhərində anadan olmudur.

1961-ci ildə orta məktəbi medalla bitirmişdir. Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olmuş;
1967-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir.

1967-ci ildən Az EA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunda laborant, elmi işçi,  baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

1968-ci ildə əyani aspiranturaya daxil olmuş;
1974-cü ildə dissertasiya işini müdafiə edərək kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsi adını almışdır.

1994-cü ildə Azərbaycan Neft Akademiyasında “Yüksək molekullu birləşmələr kimyası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır.

 

 

*

1995-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dosent vəzifəsində çalışıb.

90 elmi əsəri çap edilmişdir: 8 müəlliflik şəhadətnaməsi, 5 dərslik, 4 dərs vəsaiti, 17 məqalə, 6 xaricdə çap edilmiş tezis, 46 respublikada nəşr edilmiş tezis və 4 proqram.

Azərbaycan Respublikasının “Bilik” cəmiyyəti və D.J.Mendeleyev adına Sovetlər Birliyinin “Kimya” cəmiyyətinin diplomları ilə təltif edilmişdir.

2017-ci ilə vəfat etmişdir.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI