qeyri_oqtay_fotok.e.n., dos. Məmmədov Oktay Əkbər oğlu

1959-cu ildə Tovuz rayonunda anadan olmuşdur.

1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı dövlət Universiteti) bitirmiş və 1987-ci ilədək təyinatla Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Aşgarlar Kimyası İnstitutunda böyük mühəndis vəzifəsində çalışmışdır.

1987-1990-cı illərdə Azərbaycan EA-nın Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunun əyani aspirantı olmuş;
20.01.1992-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Kimya elmləri namizədidir.

 

*

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin əvvəlcə “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası”, ”Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıb.

Hazırda “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının dosentidir.

50-ə qədər elmi-metodiki əsərlərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.