14i.e.n., dos. Kərimov Asif Məti oğlu

1931-ci il mart ayının 19-da Fizuli rayonunun Fizuli şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

1940-1950-ci illərdə ildə Fizuli şəhər 2 №-li orta məktəbdə təhsil almışdır.

1950-ci ildə K.Marks adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Maliyyə-kredit fakultəsinə daxil olmuşdur.

1954-cü ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1954-1957-ci illərdə Moskva Maliyyə İnstitutunu əyani aspiranturasında oxumuşdur.

1957-ci ildə SSRİ Təhsil nazirliyinin təyinatı ilə K.Marks adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun «Maliyyə və kredit» kafedrasına müəllim təyin olunmuşdur.

1959-cu ildə həmin institutun Azərbaycan Dövlət Universitetinin tərkibinə daxil olması ilə əlaqədar olaraq Universitetin iqtisad fakultəsinin «Maliyyə-kredit» kafedrasında işləmişdir.

1961-ci ildə Moskva İqtisad-Statistika  institutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1966-cı ildə İnstitutun yenidən bərpası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun «Maliyyə-kredit» kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir.

23.I.1968 – 26.IV.1969-cı illərdə Maliyyə-kredit fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində işləmişdir.

26.IV.1969 – 1.XII.1974-cü illərdə Az.XTİ-nun birləşmiş axşam fakültəsinin dekanı vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

1983-cü ildə «Maliyyə-kredit» kafedrası iki yerə bölünmüş, «Maliyyə» kafedrasının müdiri seçilmişdir.

2006-cı ilədək bu vəzifəni aparmış, 2007-2008-ci illərdə «Maliyyə» kafedrasının müdir əvəzi vəzifəsini icra etmişdir.

AR Prezidentinin 26 sentyabr 2011-ci il Sərəncamına əsasən Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar Müəllim” fəxri adı verilmişdir.

 

 

*

Maliyyə elminin nəzəri və praktiki məsələlərinə dair 100-dən çox elmi əsərlərin müəllifidir.

Hazırda UNEC-in Fəxri professorudur.

Ailəlidir, iki övladı, nəvələri var.

DSC_7068 DSC_7066 DSC_7058 DSC_7057DSC_3498DSC_3512

“Doğma universitetimin bu günü ilə qürur duyuram!” (10.07.2017)
Universitetlə yaşıd professor: Asif Kərimov
 (17.03.2016)