qida_nacibakim.e.n. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı

22 fevral 1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1970-1980-ci illərdə Bakıdakı 239 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1987-ci ildə kimyaçı-müəllim ixtasası ilə bitirmişdir. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olmuş və 2001-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək, kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1988-1989-cu illərdə   orta məktəbdə müəllim, 1989-1992-ci illərdə Azərbaycan Elmi-tədqiqat İqtisadiyyat və İnformasiya İnstitutunda  böyük mühəndis vəzifələrində çalışmışdır.

 

*
1992-2002-ci illərdə ADPU-da “Bioloji aktiv birləşmələr” elmi-tədqiqat laboratoriyasında böyük laborant işləmişdir.
2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Çörək məhsullarının texnologiyası və sahə avadanlıqları”, “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedralarında böyük laborant vəzifəsində işləmişdir.

2013-2016-cı illərdə UNEC-in “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyib.

44 adda elmi əsəri, o cümlədən, məqalə, tezis, proqram, dərslik, dərs vəsaitləri nəşr edilib.  6 patentin müəllifidir.

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI