90 il Azərbaycan iqtisadiyyatının xidmətində

bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-0bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-1bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-2030620_22030620_20bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-5bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-6bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-7bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-8bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-9bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-10bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-11bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-12bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-13bc186e7ede08540a25b3a3fdf475a98d-1488fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-088fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-188fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-288fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-388fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-488fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-588fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-688fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-788fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-888fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-988fcd091dd4542ce8ff07fa70a970c1a-106eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-06eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-16eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-26eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-46eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-56eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-66eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-7p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-0p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-1p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-2p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-3p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-4p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-5p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-7p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-8p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-9p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-6p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-10p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-11p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-13p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-14p1ea1eavfb1eqr14qn16rh12scqak4-126eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-86eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-96eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-10040620-16eb780fee2bc57ceaa058e9cd04e28ed-1123_kitab040620-231.05.2020-031.05.2020-131.05.2020-231.05.2020-331.05.2020-431.05.2020-531.05.2020-631.05.2020 (8)_000000131.05.2020 (8)_000000231.05.2020 (8)_000000331.05.2020 (8)_000000431.05.2020 (8)_000000531.05.2020 (8)_000000631.05.2020 (8)_000000731.05.2020 (8)_000000831.05.2020 (8)_000000931.05.2020 (8)_000001031.05.2020 (8)_000001131.05.2020 (8)_000001231.05.2020 (8)_000001331.05.2020 (8)_000001431.05.2020 (8)_000001531.05.2020 (8)_000001631.05.2020 (8)_000001731.05.2020 (8)_000001831.05.2020 (8)_000001931.05.2020 (8)_000002031.05.2020 (8)_000002131.05.2020 (8)_000002231.05.2020 (8)_000002331.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000131.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000231.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000331.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_0000004

 

UNEC alimlərinin əsərləri xarici dillərdə

030620_1030620_2030620_3030620_4030620_5030620_6030620_7030620_8030620_9030620_10030620_11030620_12030620_13030620_14030620_15030620_16030620_17030620_18030620_19030620_21030620_23030620_24030620_25030620_26030620_27030620_28030620_29030620_30

 

UNEC alimlərinin tərcümə nəşrləri

31.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000531.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000631.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000731.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000831.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000000931.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000001031.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000001131.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000001231.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000001331.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000001431.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_000001531.05.2020.pptx [¦Р¦-TВ¦-TБ¦-TЕTА¦-¦-¦¦¦-¦-TЛ¦¦] (1)_0000016

 

131 1