Abbasov Ramil Əlizamin. “Biznesin maliyyə-kredit infrastrukturunun inkişafı”

Abbasova Mədinə İlham.“Lizinq xidməti bazarı biznesin infrastruktur elementi kimi”

Abzarova Aytən Yaqub. “Inşaatda istifadə edilən metalların ekspertizasi”

Ağəliyev Murad İbrahim.  “Biznesin idarə olunmasının etik normaları”

Babayeva Ülkər Təyyar. “Süni gönlərin bəzi istehlak xassələrinin ekspertizası”

Bədurayev Samir Vazeh. “Biznesin inkişafında iqtisadi təhlükəszilik problemi” 

Bədirbəyli Lamiə Mais. “Reinjinirinq biznesin idarə edilməsinin müasir növü kimi” 

Бодуров Джавид Фуад. “Роль малого бизнеса в развитии национальной экономики” 

Cəmilov Elmar Sabıt. “Hazır qidaların istehsal zəncirində təhlükəsizliyə təsir edən amillərin tədqiqi və aradan qaldırılması yolları” 

Dəmırova Aygün  Eldar. “Ətriyyat mallarının keyfiyyət ekspertizası”

Əfəndiyeva Nərmin Zamit. “Qadın üst geyimlərinin erqonomik və estetik  göstəricilərinə görə ekspertizası”

Ахмедов Анвер Шаин. “Особенности формирования делового имиджа предприятия” 

Əhmədov Fərid Nizam. “Turizm biznesinin inkişafında kiçik müəssisələrin rolu”

Əhmədov Vüsal Nicat. “Azərbaycanda sahibkarlığın mövcud durumu və inkişaf meylləri”

645 4