Abasova Nigar Mehman. «Data  mining  texnologiyalarindan  istifadə etməklə   informasiya  cəmiyyətində   biliklərlə   idarəetmə»

Bayraməliyeva Günel Vilayət. “Müasir kostyumda siluetlərin modifikasiyasinin analizi”

Abbasov Hüseyn Namiq. “Kommersiya banklarinin maliyyə əməliyyatlarinin modelləşdirilməsi”

Məmmədova İnci Rövşən. “Kişi ayaqqabilarinin bədii layihələndirilməsinin tədqiqi”

Джафаров Мамед Ибрагим. “Управление эффективностью компании с использованием современных методов анализа бизнес-процессов”

Dadaşova Hürzad Şamxal. “Folklyor üslubun müasir geyimdə təcəssümü”

Əlizadə Aytac Təvəkkül. “İqtisadi sistemlərdə iqtisadi artimin ekonometrik modelləşdirilməsi”

Eminova Turkan Kamil. İqtisadiyyatın diversifikasiyasında xüsusi iqtisadi zonaların rolu və onun ölkənin iqtisadi inkışafına təsiri

Əmirova Günel Elçin. “Linterləmə prosesində linter maşınlarının əsas işçi orqanlarının lintin keyfiyyət göstəricilərinə təsiri”

Əsədova Aysel İlham. “Разработка современных женских моделей с использованием национальных мотивов орнаментального искусства”

Rəsulova Gülsənəm Rəsul. “Dekorativ – tətbiqi incəsənət sahələrində tətbiq olunan ornamentlərin analizi”

Ələkbərova Nuranə Mahmud. “Azərbaycan memarliq irsinin bədii xüsusiyyətlərinin analizi”

Həsənov Şahmar Mirxas. “Xaotik sistemlərin idarə edilməsində sinergetika metodları”

Hüseynova Güleyşə Əli. “Modelin layihələndirilməsinin və qavranilmasinin erqonomik aspektlərinin analizi”

Kazımzadə Aydan Elşad. “Cloud Computing texnologiyaları: perspektivlər və imkanlar”

Maqsudova Nərgiz Ədalət. “Xarici elektron ticarət sistemləri və beynəlxalq bazarlarin rəqəmsal xidmət infrastrukturu”

Məhərrəmli Elmurad  Elşən. “Əmək bazarının optimallaşdırılması modellərinin qurulması”

Mehtiyeva Gülxar Ələsgər. “Bədii layihələndirmə prosesində kostyumun qrafik işlənməsinin əhəmiyyətinin analizi”

Məmmədova Samirə Həsən. “Pambığın təkrar emalında xırda zibil qarışıqlarından təmizləyicilərin konstruksiyalarının nəzəri hesabatı”

Mustafayeva Nərmin Yaşar. “Təşkilatin idarə edilməsində süni intellekt sistemlərindən istifadə etməklə risklərin modelləşdirilməsi”

Nəsibli Sultanə Elşad. “Elektron bankçiliğin inkişaf prinsipləri və ölkədə ikt-nin tətbiqinin sürətləndirilməsində onun rolu”

Nuriyev Cavid İsmayil. “Bilik iqtisadiyyatı: elektron biznes texnologiyaları”

Osmanlı Aydan Elcan. “Nəqliyyat sisteminin optimal idarə edilməsi məsələləri”

Ramazanlı Zaur Elman. “Mühasibat uçotu və auditdə avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin tətbiqi”

Səmədzadə Aygün Atif. “Moda sənayesində stil istiqamətlərinin təhlili”

Şərbətova Nərmin İlham. “Ayaqqabıların istehlak xüsusiyyətlərinin tədqiqi”

Tağıbəyli  Fidan Telman. “Xam pambığın uzun müddət tədarükü  texnoloqiyalarının və vasitələrin işlənib hazırlanması”

Vəliyeva Fəxriyyə Vidadi. “İqtisadiyyat və digital mühit”

Xəlilova Vəfa Səyavuş. «Elmi-texniki prosesin modelləşdirilməsi, nizamllıq və rəqəmsal iqtisadiyyat»

Yusifov Ülvi Zahir. “İqtisadi artımın riyazi modelləşdirilməsi”

 

 

349 1