mansurova_zarifaMansurova Zərifə Yaqub qızı

1961-ci ildə Qazax rayonunda anadan olub.

1976-cı ildə Fizuli rayonu orta məktəbi bitirdikdən sonra M.Ə.Sabir adına Bakı pedaqoji texnikumuna daxil olub.
1981-ci ildə Texnikumu bitirdikdən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna (indiki Bakı Slavyan Universiteti) daxil olub. 1986-cı ildə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisasına yiyələnərək  həmin institutu bitirib. Eyni zamanda 1980-ci ildən  Tərtər rayonu 6 saylı orta məktəbdə rus dili müəllimi vəzifəsinə təyin olunmaqla pedaqoji fəalliyətimə başlayıb. 1983-cü ildən Bakı şəhəri Xətai rayonu 191 və 249 saylı orta məktəblərdə müəllim vəzifəsinə təyin olunaraq  pedaqoji fəalliyətimi davam etdirib.

2000-ci ildən 2017-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında müəllim vəzifəsində calışıb.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

  1. Структура урока русского языка. Роль и функции преподавателя русского языка. Тезис. 2010
  2. Система упражнений по обучению  студентов-иностранцев  русскому  языку. Тезис. 2010
  3. Некоторые трудные случаи функционирования глагольных видов. Тезис. 2011
  4. Научный стиль в ряду других функциональных стилей современного русского языка: проблемы обучения. Тезис. 2011
  5. Этапность формирования навыков и умений письма в начальный период обучения на подготовительном факультете. Тезис. 2012
  6. Лингвометодические вопросы обучения русской лексике иностранцев. Cтатья.  2012
  7. Русский язык как культурная и интеллектуальная ценность. Cтатья. 2012
  8. Русская фразеология: отражение истории и современности. Cтатья. 2012
  9. Учебное пособие по русскому языку «Научный стиль речи» для студентов-иностранцев, экономический профиль. 2013