“Marketinq”  kafedrasının müdiri i.e.d.,dos.T.İ.İmanovun açıq dərsi

15.02.2016-cı ildə UNEC-in 2 saylı tədris binasında “Marketinq”  kafedrasının müdiri i.e.d., dos. T.İ.İmanovun “Əmtəə bazarında marketinqin tətbiqi problemləri” mövzusunda açıq dərsi təşkil olunub. Açıq dərsdə İnzibati və təşkilati məsələlər üzrə prorektor  dos. Ş.Ə.Əsgərov, “Kommersiya” fakultəsinin dekanı, dos. M.M.Əhmədov və fakultə nəzdində fəaliyyət göstərən kafedra əməkdaşları iştirak edib.

İ.e.d., dos.T.İ.İmanov müasir dövrdə əmtəə bazarında mövcud olan marketinq problemlərindən ətraflı danışaraq, onların həlli istiqamətlərini də göstərib. Aktuallığı ilə səciyyələnən mövzu  iştirakçılardan tərəfindən maraqla dinlənilib.

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006

1077 1