ALBOMLARA QAYIT

Təhsil nazirinin müavini: “Sosial inkişafa nail olmaq üçün rəqabətqabliyyətli olmalıyıq”