mamedov_mamed_fototex.e.n. Məmmədov Məmməd Bahadur oğlu

1941-ci il may ayının 25-də Yevlax rayonunun Qaramanlı kəndində anadan olub.

1959-cu ildə orta məktəbi, 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Kimya fakültəsini bitirib.

1966-1969 cu illərdə Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda əyani aspiranturada oxuyub.

1969-cu ildən Botanika İnstitutunda, Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda, Aşqarlar İnstitunda, laborant, laboratoriya müdiri, baş texnik vəzifələrində çalışıb.

1976-cı ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib. Texnika elmləri namizədidir.

 

 

*

1979-1981-ci illərdə İqtisad Universitetində baş elmi işçi, sonra əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə baş mühəndis vəzifələrində  işləyib.

1990-cı ildən Əmtəəşünaslıq və Kommersiya İnstitunda laboratoriya müdiri, təsərrüfat üzrə prorektor vəzifələrində çalışıb.
1994-cü ildən həmin institutda dosent vəzifəsində işləyib.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dosent, 2011-ci ildən dosent-məsləhətçi vəzifəsində işləyir.

Ailəlidir, iki övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI