nazim_8033Məmmədov Nazim Eldar oğlu

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi işçisidir.

2017-ci ilin noyabrında UNEC-də “Kriptovalyuta: iqtisadi və hüquqi aspektlər” mövzusunda elmi seminar keçirilib. Seminarda N.Məmmədov təqdimatla çıxış edərək, kriptovalyutaların üstünlükləri və çatışmazlıqları haqqında geniş məlumat verib, onların növləri, iqtisadi və hüquqi mahiyyəti, hüquqi tənzimlənmə və modelləri istiqamətlərini göstərib, kriptovalyutaların hüquqi tənzimlənməsi konsepsiyasının formalaşdırılması vacib məsələlərdən olduğunu bildirib. N.Məmmədov kriptovalyutalarla əlaqəli vergiqoyma və maliyyə bazarında innovasiyaların stimullaşdırılması məsələlərindən də bəhs edib. Mərüzəçi əlavə olaraq kriptovalyutaların tədbiqinin ölkələr arasında idxal-ixrac əməliyyatlarında istifadəsi perspektivlərinin yüksək olmasını bildirərək, ölkələrin xarici valyutaya (ABŞ dolları) olan təlabatının azalmasına səbəb ola biləcəyini də nəzərdən keçirib.