Aytekin passport picMəmmədova Aytəkin Oktay qızı

1986-cı ildə Zaqatala rayonunda anadan olmuşdur.

1993-2004-cü illərdə Bakı şəhərində orta təhsil almışdır.

2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” ixtisasına qəbul olmuş;
2008-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin magistr pilləsi üzrə “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” ixtisasına qəbul olmuşdur.

 

*

2010-cu ildə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasında baş laborant işləmişdir.

2012-ci ildən həmin kafedrada müəllim vəzifəsində çalışır. Hazırda “Menecment” kafedrasının dissertantıdır.

“Əhali gəlirlərinin qeyri-bərabər bölüşdürülməsinin bəzi aspektləri”(2012) məqaləsinin, “Yoxsulluq meyarı haqqında” (2012) və “Əhalinin sosial müdafiəsi” (2013) tezislərinin müəllifidir.