mamedova_tofiqb/m. Məmmədova Lalə Tofiq qızı

15 avqust 1966-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub.

1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti)  Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olub və 1989-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə Filoloq, ərəb və rus dilləri və ədəbiyyatı müəllimi. Tərcüməçi ixtisasını bitirib.

1989-cu ildən Azərbycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ”Rus dili” kafedrasında baş laborant, 1990-cı ildən 0,5 ştat müəllim işləyib.

 

*

1995-ci ildən köcürmə yolu ilə Kommersiya və Əmtəəşünaslıq İnstitutunun     «Dillər» kafedrasına 0,5 ştat müəllim vəzifəsinə qəbul olunub.
1998-ci ildə baş müəllim vəzifəsinə və 1999-cu ildən tam ştat baş müəllim keçirilib.
(2000-ci ildən Kommersiya və Əmtəəşünaslıq  İnstitutu  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin ilə birləşdirilmişdir).

Hazırda UNEC-in  «Rus dili» kafedrasının baş müəllimidir.

Ailəlidir, bir övladı var.

L.Məmmədova UNEC NEWS-da

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI