“Marketinq” kafedrası üzrə METODİKİ  GÖSTƏRİŞLƏR

*

Marketinq fənni üzrə metodili vəsait (rus)

İstehsalat təçrübəsi üzrə ğöstərişlər

Marktetinq tədqiqatları fənni

Sənaye marketinqi fənni

1474 1