gulnar_mirzoyevaMirzəyeva Gülnar İsmayıl

Telefon: 055 617 66 19

E-mail: 

Doğum tarixi: 28.04.1990

TƏRCÜMEYİ-HAL

*

G.Mirzəyeva UNEC NEWS-da