biz_teyyubMustafazadə Teyyub Tofiq oğlu

1986-1996-cı illərdə 30 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin nəzdində
Xalq Təsərrüfatı İdarəetmə İnstitutunda təhsil almışdır.

2005-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti magistratura şöbəsini bitirmişdir.

2012-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı olmuşdur.

 

2005-2011-ci illərdə İqtisad Universitetinin əcnəbi tələbələr üçün hazırlıq şöbəsinin inspektoru; 2008-2011-ci illərdə İqtisad Universitetində saat hesabı müəllim işləmişdir.

2011-ci ildən İqtisad Universitetinin müəllimidir.

Milli iqtisadiyyatın aktual problemlərinə aid 6-a qədər elmi əsərin müəllifidir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 2011-ci il 27 sentyabr tarixli T-393 nömrəli qərarı ilə yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

“Business and Economics Education: from Cirriculum Development to Implementation”adlı kursu, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Türkiyənin Şimali Kipr adasında keçmişdir.