niftaliyeva_zemfira_8044Niftəliyeva Zemfira İsmixan oğlu

12 nоyаbr 1958-ci ildə Zəngilаn rаyоnunun Аlıbəyli kəndində аnаdаn оlmuşdur.

1981-ci ildə Аzərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) bitirmiş və Zəngilаn rаyоnu Аlıbəyli kənd оrtа məktəbində müəllim işləmişdir.

2002-ci ildən Аzərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər-1” kafedrasında müəllim  işləməyə başlayıb.

*

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının müəllimidir.

Tədris etdiyi fənn: İşgüzar İngilis dili.

1 dərs vəsaiti “Economics in English”, Baki-2012, 236 s. və 6 məqalənin müəllifidir.