mark_solmazXəlilova Solmaz Dadaş qızı

1949-cu ildə noyabrın 25-də Bakı  şəhərində anadan olmuşdur.

1976-1981-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Sənayenin iqtisadiyyatı və planlaşdırılması” fakultəsini bitirmişdir.

1974-cü ildə həmin institutun “Maddi-Texniki Təchizat” kafedrasında baş laborant işləmişdir.

1983-cü ildən ildən İqtisad Universitetində müəllim kimi çalışmışdır.

Hazırda “Biznesim idarəedilməsi” kafedrasının müəllimidir.

Çoxsaylı məqalələrin müəllifidir.

*

Tədris etdiyi fənnlər:

Bakalavr pilləsində:  “Marketinq”

solmaz_6677