biz_reshad

Prof. Muradov Rəşad Şahbaz oğlu

Telefon: +(994)12 4408962
E-mail: Rashad_muradov@hotmail.com

28 aprel 1966-cı ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Milli iqtisadiyyatın aktual problemlərinə aid 90-a qədər elmi əsərin, o cümlədən 5 kitab, monoqrafiya, dərs vəsai­ti və çoxlu tədris proqramlarının müəllifidir.

1993-1994-cü illərdə TACİS proqramı çərçivəsində İrlandiya Cümhuriyyıtinin Dublin Universitetində təhsil almışdır.

1996-1998-ci illərdə TACİS proqramı çərçivəsində Niderland Krallığının Amsterdam Universitetində təhsil almışdır.

2388 2

Təhsili:

1973-1975-ci illər
1975-1983-cü illər
Bakı ş.,Nəsimi rayonu, 240 №-li orta məktəb
Bakı ş.,Nəsimi rayonu, 20 №-li orta məktəb
1983-1989-cu illər1992-ci il2003-cü il2007-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
(əvvəllər Azərbaycan Xalq Təsərrüfat
İnstitutu), tələbəiqtisad elmləri namizədi – Siyasi iqtisad – 08.00.01.iqtisad elmləri doktoru –  Siyasi iqtisad
(iqtisadi nəzəriyyə) – 08.00.01professor – İdarəetmənin təşkili kafedrası üzrə – 08.00.01 və 08.00.05

 

Əmək fəaliyyəti:

1989-1991-ci illər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (əvvəllər
Azərbaycan Xalq Təsərrüfat İnstitutu ),
Siyasi iqtisad kafedrasında baş laborant
1992-1995-ci illər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
Siyasi iqtisad kafedrasında baş müəllim
1996-2002-ci illər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
Siyasi iqtisad kafedrasında dosent
2003-2013-ci illər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
İdarəetmənin təşkili kafedrasında, daha sonra
Biznesin idarə edilməsi kafedrasında professor