nabiyeva_sehraya_8076Nəbiyeva Sehrayə  Məmməd­kə­rim qızı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“Xarici dillər” kafedrasının müəllimidir.