sadiqокi.e.n., dos. Nəzərəliyev Sadiq Binyamin oğlu

1981-1991-ci illərdə Gəncə şəhəri 29 N-li orta məktəbdə təhsil alıb.

1991-1996-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında təhsil alıb.

1996-1999-cu illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının aspiranturasında oxuyub.
2007-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi adına layiq görülüb.

 

*

1999-2010-ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda elmi işci işləyib.

2010-2011- ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində müəllim, 2011-ci ildən baş müəllim kimi fəaliyyət göstərib.

Hazırda UNEC-in “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

12 elmi məqaləsi var.

Ailəlidir, iki qızı var.

dos. S.Nəzərəliyev UNEC NEWS-da

UNEC-in alimləri beynəlxalq konfransda (12.03.2018)