konul_ismayilovap.e.n., dos. İsmayılova Könül Fehruz qızı

25 avqust 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1988-ci ildə orta məktəbi bitirib, həmin ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji  Rus və Ədəbiyyatı İnistitutuna (indiki Bakı Slavyan Universiteti) daxil olub.

Təinatla Abşeron rayon Xırdalan qəsəbəsindəki 2 saylı orta məktəbində müəllim vəzifəsində calışıb.

1995-ci ildə Azərbaycan Təhsil Problemlər İnistitutunun dissertantı olub.

2000-ci ildən  Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında müəllim vəzifəsində  calışıb.

18 dekabr 2007- ci ildə Azərbaycan Təhsil  Problemlər İnistitutunda 13.00.02. – Təlim və tərbiyyənin nəzəriyyəsi və metodikası  (ədəbiyyatın tədrisi metodikası) “Təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan şifahi  xalq yaradıcılığı nümunələrinin öyrədilməsi yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib.
4 fevral 2009-cu ildə pedaqoji  elmləri  namizədi alimlik  dərəcəsinə  layiq görülüb.

 

*

1 fevral  2013-cü ildə baş müəllim  vəzifəsinə təyin olunub.

Hazırda UNEC-in “Rus dili” kafedrasının dosentidir.

40-a  yaxın  elmi əsərin (15 məqalə, 2 metodiki vəsait,  3 dərs vəsaiti, 20 tezis)  müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı  var.

*

“Rus dili” kafedrasında Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd edilib (03.12.2015)

IMG_6373IMG_6439DSC_0043