riyaz_vaqif_fotop.e.n., dos. Həbibov Vaqif Xəlil oğlu

1956-cı ildə Ağcabədi rayonunda anadan olmuşdur.

1973-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir.

1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunun Riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.

1977-ci ildə Ağcabədi rayonunda müəllim işləmişdir.

1985-ci ildə ADPİ-nun “Riyaziyyatın tədrisi metodikası“ kafedrasının nəzdində aspiranturaya daxil olmuşdur.

 

 

*
1990-cı ildə namizədlik dissertasiyasının müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi (riyaziyyat ixtisası üzrə) alimlik dərəcəsini almışdır.

1995-2000-ci illərdə Pedoqoji Universitetdə “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası“ kafedrasında müəllim və baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat və statistika” kafedrasında işləyir.

1 dərs vəsaitinin, 32 elmi ə və 2 metodik məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.