“Pazarlama” bölümü

Ülkeleri ayakta tutan en temel unsur onların yarattıkları değerlerdir. Günümüz dünyasında üretimle beraber, ürettiğini en dikkat çekici biçimde sunmak değerin yaratılması açısından önem taşımaktadır. İşletmelerde değer yaratma faaliyetlerini yaparken aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarına göre üretim yapmak için onları dinlemeye ihtiyaç vardır. Ülkelerde insanların ihtiyaçları doğrultusunda onlara istedikleri zamanda, istedikleri yerde istedikleri ürünü sunmak için bu alanda çalışacak nitelikli insanlara ihtiyaç vardır.  Her geçen gün rekabetin yoğunlaşması bu alanda insan kaynağına olan talebi de artırmaktadır. İşte piyasadaki bu talebi karşılamak için yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip pazarlama uzmanlarını mevcut ders programı (içeriği) ile yetiştirilmektedir. Pazarlama özel sektörden beslenen disiplin olduğundan, özel sektörle akademinin karşılıklı faaliyetinin sağlanması gerekmektedir. Özel sektörden uzmanların da katılım ve katkıları ders dönemi içerisinde yaratılan değere boyut kazandırmaktadır.

 

*

*
Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve devlet sektöründe reklamcılık, halkla ilişkiler, satış uzmanı gibi alanlarla beraber, ürün yönetiminden müşteri ilişkilerine, lojistikten, pazarlama araştırmalarına kadar çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösterebilirler. Ayrıca dijital pazarlama, e-ticaret gibi yeni ve küreselleşen dünyanın isteklerine uyan ve sınır kavramının ortadan kalkmasını sağlayan meslek gruplarına yönele bilmektedir.