amirova_aygunped.f.d. Əmirova Aygün Mustafa qızı

13 yanvar 1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1986-cı ildə 52 saylı orta məktəbi bitirib. Həmin ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna (indiki Bakı Slavyan Universiteti) daxil olub.
1991-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1994-cü ildən 1999-cu ilə qədər Respublika İnjəsənət gimnaziyasında çalışıb.
2003-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında saat hesabı müəllim;
2004-2013-cü illərdə qədər həmin kafedranın laborantı vəzifəsində çalışıb.
2009-cu ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib, pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktorudur.

2013-cü ildən kafedranın müəllimi vəzifəsində çalışır.
20-dən çox elmi əsərin müəllifidir.
Ailəlidir, iki övladı var.

*

Çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı

  1. Учебное пособие по развитию профессиональной русской речи», AzDİU, Bakı, 2010
  2. «Методика работы по словообразованию в процессе обучения русскому языку как иностранному студентам экономистам». Filologoya məsələləri «Elm və təhsil», Bakı, 2013, № 8, с.221.
  3. «Методический аспект обучения русскому языку» // Ali məktəblərdə dillərin öyrənilməsinin müasir problemləri, Bakı, 2011.