DSC_8454t.e.d., prof. Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu
*

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının professorudur.
Tarix elmləri doktorudur. Respublikanın əməkdar müəllimidir.

“Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində iqtisadçı kadrların hazırlanmasındakı uzunmüddətli xidmətlərinə,
elm və təhsilin inkişafına verdiyi töhfələrə görə” Fəxri Fərmanla təltif edilib.

 

*
Elmi əsərləri:

–  Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü və xarici havadarlıq: Monoqrafiya /Əsgər, Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov.- B.: İqtisad Universiteti, 2004
–  Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır : [monoqrafiya] /Ə.Abdullayev; elmi red. və ön söz. müəl. M.Cəlilov.- B.: İqtisad Universiteti, 2008
– Dünya şöhrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev  /Əsgər Abdullayev; Elmi red: M.F.Cəlilov; Rəyçilər: B.M.Abdullayev və b.- B.: İqtisad Universiteti, 2005
–  Erməni təcavüzü: acı faktlar, fəlakətli nəticələr /Ə.İ.Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2003
–  Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti : XIX əsrin axırı-XX əsr /Ə.İ. Abdullayev; Elmi red.: M.F. Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: Elm, 1998
–  Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü tarixindən bəzi məqamlar  monoqrafiya /Ə. İ. Abdullayev; elmi red. H. Cəfərov.-Bakı: İqtisad Universiteti, 2011
– Müstəqil Azərbaycan və Fransa : monoqrafiya Ə.İ.Abdullayev; elmi red. M.F.Cəlilov.- Bakı, İqtisad Universiteti, 2007

DSC_0621

“Qarabağ faciəsi” kitabının təqdimatı keçirilib (22.04.2016)
UNEC müəllimləri “kecmişdən gələcəyə” verlişinin qonağı olublar. Mədəniyyət TV

1405 1