fal_valida_fotopsix.e.n., dos. Əliyeva Validə Rəcəb qızı

18 iyun 1961-ci il Goranboy rayonun Əzizbəyov kəndində anadan olmşudur.

1980-1985-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) təhsil almışdır.

1990-1991-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində “Kafedranın ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması” fakultəisndə Psixologiya müəllimi psixoloq ixtisası üzrə diplom almışdır.

1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində dissertasiya işini müdafiə edib psixoloigya elmləri namizədi (19.00.07 pedaqoji psixoloigya) alimlik adını almışdır.
2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Psixologiya” kafedrasında doktorluq mövzusunu təsdiq olunub.

 

 

*

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Humanitar fənlər” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

50-yə qədər elmi metodik əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

DSC_6532

Təhsil hamı üçün – UNEC-də inklüziv təhsil mühiti genişləndirilir (23.01.2017)