“QİDA MƏHSULLARI TEXNOLOGİYASI” KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

“Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası” 

“Sahə müəssisələrinin avadanlıqları” 

«İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası»

“Mikrobiologiya və sanitariya” 

Qida fiziologiyası

“İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları” 

“Ət və ət məhsullarıının texnologiyası”

“Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatları və qida konsentratlarının texnologiyalarının nəzəri əsasları” 

Контроль качества продукции общественного питания

Организация производства предприятий общественного питания

Технология производства продуктов общественного питания -2

 “Микробиология, санитария и гигиена (рус)

 “İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası”

 “Reologiyanın  əsasları “

“Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası”

“İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası”

Теоретические основы технологии производства продуктов общественного питания

Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi

Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi  fənnindən “Müxtəlif tipli iaşə müəssisələrində binanın həcm planlaşdırılma məsələləri” mövzusunda mühazirə 

Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi  fənnindən “Anbar qrupu otaqlarının hesablanması” mövzusunda mühazirə

Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi fənnindən “Menyunun tərtibi və realizə cədvəlinin hesablanması”  mövzusunda mühazirə

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “Müəssisədə çalışan işçilərin sayının hesablanması və işəçıxma qrafiki” mövzusunda mühazirə 

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “İaşə müəssisələrinin layihələndirilməsində əsas normativlər və layihələndirmənin növləri” mövzusunda mühazirə 

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “Müəssisənin istehsal proqramının təyini” mövzusunda mühazirə 

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “İaşə müəssisələrinin tikinti zəruriliyinin və iş rejiminin əsaslandırılması” mövzusunda  mühazirə 

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “İaşə müəssisələrinin layihələndirilməsində texniki-iqtisadi əsaslandırma” mövzusunda mühazirə 

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “Giriş. Texnoloji layihələndirmə haqqında ümumi məlumat, onun məqsəd və vəzifələri” mövzusunda mühazirə

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “İstehlakçılar üçün otaqlar qrupu, inzibati-məişət və texniki otaqlar qrupunun planlı həlli” mövzusunda mühazirə

“Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi” fənnindən “Paylama şöbəsi və istehlakçılar, köməkçi və məişət otaqları üçün avadanlıqların hesabatı” mövzusunda mühazirə

Лекции по физиологии питании

Qida sənayesi və iaşə müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi

İaşə məhsullarinin istehsal texnologiyasi

Çörək, makaron, unlu qənnadi məmulatlari və qida konsentratlarinin texnologiyasinin nəzəri əsalari

Процессы и аппараты пищевых производств

Biotexnologiyanın əsasları

7623 1