Kurs Sessiya Tarix
 

 

I

Mühazirə-məşğələ

İmtahan

01.10.2015-22.10.2015
07.01.2016-13.01.2016
Mühazirə-məşğələ

İmtahan

14.01.2016-29.01.2016
06.06.2016-10.06.2016
 

II

İmtahan

Mühazirə-məşğələ

07.01.2016-13.01.2016
14.01.2016-29.01.2016
İmtahan 06.06.2016-10.06.2016
III Mühazirə-məşğələ 02.12.2015-30.12.2015
İmtahan 01.04.2016-30.04.2016
IV Mühazirə-məşğələ 02.12.2015-30.12.2015
İmtahan 01.04.2016-30.04.2016
 

V

Mühazirə-məşğələ 02.11.2015-30.11.2015
İmtahan 01.02.2016-29.02.2016
İstehsalat təcrübəsi 01.04.2016-29.04.2016
Dövlət imtahanı 20.06.2016-30.06.2016
970 1