Səfərova Fidan Məhiş qızı

1986-cı ildə Bakıda anadan olub.

2004-cü ildə A.Hüseynzadə adına 20 nömrəli lisey-məktəbi bitirib.

2004-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitertinin maliyyə-kredit fakültəsinə daxil olub.
2008-ci idə İqtisad Universitertini fərqlənmə diplomu ilə bitirib elə həmin il universitetin magisturaturasına daxil olub.
2010-cu ildə maliyyə-kredit ixtisası üzrə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2010-cu ildən “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının müəlliməsi vəzifəsində çalışıb. Hazırda isə”Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının müəllimidir.

2013-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının disertantıdır.

*

«Rəqabət qabliliyyətliliyinin təmin olunmasının qiymət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri» mövzusunda namizədlik disertasiyyası üzərində işləyir.

9 elmi məqalənin müəllifidir.

İngilis dilinden İELTS-sertifikatın alıb.

Ailəlidir, iki övladı var.