salimova_zaminaSəlimova Zəminə Hafiz qızı

14 oktyabr 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1990-cı ildə Axundov ad. Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna  (indiki Bakı Slavyan Universiteti) daxil olub və 1995-ci ildə  Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi  ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə  bitirib.

1997–ci ildə Kommersiya və Əmtəəşünaslıq İnstitutunda «Dillər» kafedrasına  0,5 ştat müəllim vəzifəsinə qəbul olunub.

2005-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Rus dili» kafedrasında müəllim işləyib.

UNEC-in  «Rus dili» kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışıb.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının müəllmidir.

Nəşr olunmuş əsərləri

  1. Пополнение словарного запаса студентов на уроках русского языка. 2010-11-ci illərdə ADİU-də elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi – praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2011
  2. Чтение и письмо как виды речевой деятельности. AMEA –nın əlyazmalar institunun “Filoloqiya məsələləri” toplusu № 4  Bakı-2011
  3. Психолого–педагогические особенности формирования грамматических навыков. 2011-12-ci illərdə ADİU-də elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi – praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2012
  4. Понятие о словарной работе и ее лингвистические основы. 2011-12-ci illərdə ADİU-də elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi – praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2012
  5. Методика преподавания литературы как научной дисциплины в подготовительном отделении. BSU Elm və cəmiyyət (elmi məqalələr məcmuəsi). Buraxılış I   Bakı – 2013
  6. Основные особенности в преподавании литературы в старших классах. Цивилизация   № 5   2013
  7. Современные тенденции семантического развития лексики.