tic_aydin_foto

 Səmədov Aydın Hidayət oğlu

1951-ci il iyulun 20-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1968-1972-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)  Əmtəəşünaslıq fakültəsində təhsil alıb.

1979-cu ildə Kiyev Ticarət-İqtisad İnstitutunda iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1972-1989-cu illərdə AXTİ-da müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

 

UNEC-də ustad dərsi: “Kommersiya elminin müasir problemləri” (04.03.2016)

 *

1990-cı ildə Kommersiya fakültəsinin dekanı olmuşdur.

1992-ci ildə Moskva Kommersiya İnstitutunda iqtisad elmləri doktoru üzrə dissertasiyasını müdafiə edib.

1986-cı ildə dosent elmi adı, 1996-cı ildə professor elmi adı verilmişdir.

2000-ci ildən «Ticarət» kafedrasının professorudur.

100-dən çox dərsliyin,  elmi məqalənin, fənn proqramının,  metodiki dərs vəsaitinin,  müəllifidir.