Sərbəst işlər

Sərbəst iş müvafiq tarixlərdə müəllimin email ünvanına göndərilməlidir. Tələbələr son tarixə qədər sərbəst işləri qrup nümayəndəsinə göndərir. Qrup nümayəndəsi isə müvafiq tarixdə qrup üzrə toplanan bütün sərbəst işləri birlikdə müəllimin email ünvanına göndərir. Email olmayan tələbələr çap variantda təqdim edə bilər. Sərbəst işin həcmi ilə bağlı xüsusi limit yoxdur. Kreativ yanaşma və araşdırma nəticəsində şəxsi rəy tövsiyyə olunur.
email: r.jabbarov@unec.edu.az   / ramil.cabbarov@gmail.com
Mob.: +994 55 742 10 22

 

MARKETİNQ ÜZRƏ TAPŞIRIQLAR      | 1 |  2 |  | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 |
NƏTİCƏLƏR     | 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

5 SƏRBƏST İŞİN ÜMUMİ NƏTİCƏLƏRİ: Qrup 644Qrup 646 / Qrup 648

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT ÜZRƏ TAPŞIRIQLAR      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

MBA ÜZRƏ İKİNCİ EV TAPŞIRIĞI: YÜKLƏ

MBA ÜZRƏ EV TAPŞIRIQLARININ NƏTİCƏSİ
EV TAPŞIRIĞI 1
ARALIQ IMTAHANI

 

 

 

24645 1