aliyev_seymur_foto_beyƏliyev Seymur Cavanşir oğlu

*

“Beynəlxalq iqtisadiyyat” kafedrasının müəllimidir.

*