Köçərli Yalçın Ənvər oğlu

sfera_yalsin_foto

1976-cı ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur.

1993-1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun «Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı» ixtisası üzrə bakalavr, 1997-1999-cu illər «Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin  iqtisadiyyatı»  ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

2000-2003-cü illər ADİU-nun aspiranturasını bitirib. 2000-ci ildən Azərbayjan Dövlət İqtisad Universitetinin «Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

16-17 aprel 2007-ci il Ümumdünya Turizm Təşkilatının «Turizm marketinqi və turizmdə reklam texnikası» beynəlxalq seminarında  sertifikatla təltif edilmişdir. 21-22 iyun 2007-ci il «İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin iqtisadiyyatında turizmin rolu» Beynəlxalq elmi-praktiki konfransında «Azərbayjanda turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri: təkliflər» mövzusunda çıxış edib və sertifikatla təltif edilib. AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutunda 8 dekabr 2007-ci il tarixində «Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər» adlı I Respublika elmi-praktiki konfransında, 22 noyabr 2008-ci ildə II Respublika elmi-praktiki konfransında, 19 dekabr 2009-cu ildə III Respublika elmi-praktiki konfransında universitetimiz adından müxtəlif mövzular üzrə çıxış etməklə sertifikatlarla təltif edilmişdir.

29 aprel 2009-cu ildən Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə «Peşə təhsili və təlimi sahəsndə islahatlar strategiyası və Azərbayjanın seçilmiş rayonunda pilot ijrası» layihəsi çərçivəsində turizmdə peşə standartlarının hazırlanması prosesində  universitetimiz adından müəllif qismində iştirak etmişdir və mükaflandırılmışdır. 14 elmi məqalənin müəllifidir. 15 fənn proqramının hazırlanmasında müəlliflər qrupunda iştirak etmişdir.

Ailəlidir. İki övladı var.