badal_fotosos.f.d., b/m. Əhmədov Bədəl Əsədulla oğlu

12 sentyabr 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir.

1997-ci ildən Azərbayjan Dövlət İqtisad Universitetində baş laborant;
2000-ci ildən “Fəlsəfə” kafedrasında müəllim işləyib.

Hazırda “Fəlsəfə” kafedrasının baş müəllimidir.

1998-2003-cü illərdə BDU-nun «Fəlsəfə və sosiologiya» kafedrasının dissertantı olmuşdur.

2010-cu ildə AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutunun nəzdindəki dissertasiya şurasında fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə edərək sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

20-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.