suleymanova_aida_fotob/m. Süleymanova Adilə Yemilyan qızı

1958-ci ildə sentyabr ayının 20-də Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonu Qaçağan kəndində anadan olmuşdur.

1980-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetini (indiki Azərbaycan Pedaqoji Universiteti) bitirmişdir.

1986-1999-cu illərdə  “Azon” zavodunda mühəndis vəzifəsində çalışmışdır.

 

*

1999-cu ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Fizika və Kimya” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.

Hazırda UNEC-in “Fizika və Kimya” kafedrasının baş müəllimidir.

40-dan artıq elmi-metodik əsərin və üç dərs vəsaitinin, bir neçə proqramın müəllifidir. Məqalələrinin on ikisi xarici jurnallarda çap edilmişdir.

Ailəlidir, iki övladı, nəvələri var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI