rafikt.e.n., dosent Axundov Rafiq Sabir oğlu

1957-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.

1964-1974-ci illərdə Bakı şəhər  225 saylı orta məktəbində oxumuşdır.

1980-ci ildə RF-nın M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.  1984-ci ildən həmin universitetdə 2 il müddətinə tədqiqatçı-stajor kimi ezam olunmuşdur.

1986-1989-ci illərdə MDU-də qiyabi aspirant olmuşdur.

 

*
1989-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1982-2001-cı illərdə AMEA-nın  elmi işçi vəzifəsində çalışıb.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Аzərbaycan tarixi” kafedrasında baş müəllimi olub.

Hazırda “Humanitar fənlər” kafedrasının dosentidir.

16 elmi əsərin müəllifidir.

Evlidir, bir qızı var.