yusift.e.n., dosent Fərzəliyev Yusif Bahadur oğlu

Tarix elmləri namizədidir.

Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında müəllim, dosent vəzifələrində işləyib.

Hazırda UNEC-in “Humanitar fənlər” kafedrasının dosentidir.

“Qarabağ general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanov” (2009),
“Tarixdәn gәlәn sәslәr” (elmi red. T.Ә.Bünyadov, ­ Bakı, İqtisad Universitetinin nәşriyyatı, 2013) əsərlərinin müəllifidir.

*
??????????????????????????????????????????????????????????????