t.f.d., m.  Məmmədova Gülnarə Əli  qızı

1963-cü il avqust ayının 30-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1980 -1985-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir.

2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dissertanturasına dissertant qəbul olunmuş, 05.20.01 şifrəsi üzrə  2012-ci ildə müdafiə edərək  texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2018-ci ildən Standartlaşdırma və sertifikasiya kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

30 məqalə və tezis, 1 kitab,1 aftoreferatın, 1 proqramın müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.